สะสมคะแนนฟรีไม่อั้น

คะแนนของเราสามารถแลกเป็นบัตรกำนัล รวมถึงสินค้าและบริการอีกมากมาย โดยรางวัลจะอัพเดต
เป็นประจำ ทำแบบสำรวจให้มากที่สุดเพื่อสะสมคะแนนและแลกรางวัลที่คุณสนใจ

สมัครสมาชิก

ขั้นตอนการร่วมสนุก

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

* ต้องเป็นอีเมล์ที่ใช้ในการสมัครสมาชิก Z.com Research * หากยังไม่ได้เป็นสมาชิก Z.com Research กรุณาสมัครสมาชิก ที่นี่

    เงื่อนไขการลงทะเบียน

  • ต้องเป็นอีเมล์ที่ใช้ในการสมัครสมาชิก Z.com Research เท่านั้น
  • หากยังไม่ได้เป็นสมาชิก Z.com Research กรุณาสมัครสมาชิก ที่นี่

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลากิจกรรม
วันที่ 1 ถึงสิ้นเดือนของทุกเดือน เวลา 23.59 น.
ประกาศผล
ภายใน 7 วันทำการของเดือนถัดไป
เงื่อนไขกิจกรรม
(1) ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นสมาชิกของ Z.com Research เท่านั้น
(2) บริษัทขอตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทันที หากบริษัทพบการทุจริตในการร่วมกิจกรรม
(3) บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้ชนะกิจกรรมในหน้าเฟซบุ๊คเพจ https://www.facebook.com/zcomresearch/
(4) บริษัทจะประกาศสถานะและรายชื่อผู้ชนะกิจกรรมด้วยชื่อและนามสกุลของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์ของ Z.com Research
(5) ผู้ชนะกิจกรรมจะต้องรายงานตัวเพื่อรับของรางวัลภายใน 7 วัน หลังจากบริษัทประกาศรายชื่อผู้ชนะกิจกรรม หากพ้นจากนี้ถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล และรางวัลนั้นจะถูกนำไปใช้ในกิจกรรมอื่น
(6) บริษัทจะส่งมอบรางวัลให้ภายใน 30 วัน หลังจากบริษัทประกาศรายชื่อผู้ชนะกิจกรรม
(7) ผู้ชนะกิจกรรมไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลให้กับบุคคลอื่นได้
(8) พนักงานในกลุ่มบริษัทจีเอ็มโออินเตอร์เน็ตและเครือญาติ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม หรือรับของรางวัลใด ๆ ทั้งสิ้น
(9) การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาและของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(10) หากผู้ร่วมกิจกรรมมีคะแนนเท่ากัน จะใช้เวลาล่าสุดที่ผู้ร่วมกิจกรรมทำแบบสอบถามเป็นตัวจัดลำดับ
(11) หากผู้ร่วมกิจกรรมแลกคะแนนที่สะสมภายในเดือนเป็นรางวัลใดๆ ในช่วงเวลาของกิจกรรม คะแนนที่ใช้แลกรางวัลจะถูกหักลบจากคะแนนที่สะสมในเดือน
(12) หากของรางวัลมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท ผู้ชนะกิจกรรมจะต้องชำระค่าภาษีรางวัลจำนวน 5% จากมูลค่าของรางวัล และมารับของรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท