เคล็ดลับการทำแบบสอบถาม

เคล็ดลับดี ๆ สำหรับสมาชิก Z.com Research
นี่คือเคล็ดลับบางส่วนเกี่ยวกับการตอบแบบสำรวจ

 • ข้อมูล/ข้อมูลที่สมาชิกให้ไว้ผ่านแบบสำรวจและการสัมภาษณ์จะถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัย และวิเคราะห์การตลาดความคิดเห็นของคุณช่วยให้บริษัทและนักลงทุนสามารถ
 • วางแผน พัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของตนได้
 • Z.com Research กำหนดให้สมาชิกในระบบไม่โกงหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จในแบบสำรวจใด ๆ ตามข้อกำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไข

“คุณรู้หรือไม่ว่าคำตอบของคุณจะเป็นตัวกำหนดว่าจะได้รับแบบสอบถามในอนาคตหรือไม่ หากคุณตอบแบบสำรวจที่ไม่มีความจิรงใจ แบบสํารวจนี้จะให้คําแนะนําในการทำให้คำตอบของคุณมีคุณภาพมากคุณ เพื่อที่จะทำให้คุณคุณสามารถทําแบบสํารวจได้มากขึ้นและได้รับคะแนนสูง สามารถนำคำแนะนำนี้ไปใช้ได้ในอนาคตเมื่อทําแบบสํารวจนี้และระมัดระวังเมื่อคุณตอบแบบสํารวจในอนาคต! ”

 • โปรดอย่าตอบคำถามในแบบสอบถามหัวข้อ เพศ อายุ ภูมิภาค วันเดือนปีเกิด ไม่ตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ ตัวอย่างการตอบคำถาม

  Q: โปรดระบุเพศของคุณ
  A: คุณตอบ เพศ "หญิง" แต่ในข้อมูลการลงทะเบียนของคุณ คือ เพศ "ชาย"

  ทั้งนี้สำหรับ ข้อมูล ภูมิภาค ของคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการย้ายถิ่นฐาน คำแนะนำคือ คุณควรอัปเดตข้อมูลของคุณหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

  หมายเหตุ: สำหรับการอัปเดทข้อมูลส่วนตัวผ่านทางแบบสอบถาม
  ทาง Z.com Research มีการส่งให้สมาชิกทำปีละ 1 ครั้ง เพื่ออัพเดทข้อมูลส่วนตัว และ ไลผฟ์สไตล์ของคุณเพื่อทำให้ระบบสามารถส่งแบบสอบถามให้คุณได้เยอะมากขึ้น

 • แบบสำรวจมักจะแบ่งออกเป็นสองส่วน:

  1. แบบสำรวจเบื้องต้น (Screener Question)
  คือ คำถามสั้น ๆ ไม่กี่ข้อ ที่ช่วยคัดกรองกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของการสำรวจ

  2. แบบสำรวจสำรวจหลัก (Main Survey)
  คือ เป็นแบบสอบถามหลักและจะขอรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ชมที่ผ่านการคัดกรองจากการสำรวจเบื้องต้น

  ทั้งนี้สำหรับ ข้อมูล ภูมิภาค ของคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการย้ายถิ่นฐาน คำแนะนำคือ คุณควรอัปเดตข้อมูลของคุณหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

  ตัวอย่างคำถาม:
  สมาชิกคนหนึ่งตอบในการสำรวจเบื้องต้น (Screener Question) ว่า "ฉันดื่ม"
  แต่ในการสำรวจหลักตอบว่า "ฉันไม่ดื่ม"
  กรณีนี้จะคัดกรองคำตอบของสมาชิกจากการสอบถาม

 • 1. เมื่อตอบแบบสำรวจโปรดอย่าเว้นคำตอบช่องใด ๆ รวมถึงการกรอกคำตอบที่ไม่ชัดเจนคำตอบที่ไม่เกี่ยวข้อง

  ตัวอย่างการตอบคำถามที่ไม่เกี่ยวข้อง:

  • - คำตอบที่ไร้ความหมาย เช่น aaaa
  • - คำตอบที่ที่ไม่ตรงประเด็น เช่น ไม่มี ฉันไม่รู้ 2-3 คำถามอย่างต่อเนื่อง

  2. หากมีคำตอบที่ซ้ำกันหลายครั้งในตำแหน่งเดียวกันก็เชื่อว่าคำถามนี้อาจถูกอ่านไม่ถูกต้อง

  และไม่เลือกคำตอบโดยทุจริต (ตอบไม่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวคุณ)

 • หากระบบตรวจสอบพบว่าคุณใช้งานมากกว่า 1 บัญชี ระบบจะล็อก และไม่สามารถใช้งานบัญชีต่อไปได้ เนื่องจะสุ่มเสี่ยงต่อการฉ้อโกง โปรดระมัดวัง

โปรดทราบว่าสมาชิกที่ถือว่าโกงการตอบแบบสำรวจอาจถูกบังคับ
ให้ลบ/ยกเลิกบัญชีของตนหรือทำให้คะแนนเป็นโมฆะตามข้อกำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไข

SSL