TERMS AND CONDITIONS : Z.com Research ทำแบบสำรวจ สะสมคะแนน แลกรางวัล

สัญญาสำหรับสมาชิก

สัญญาการเป็นสมาชิกของ Z.com Research กรุณาอ่านสัญญาโดยละเอียด
กรณีได้ลงทะเบียนเรียนร้อยแล้วก็ใช้เงื่อนไขต่อไปนี้
*นอกจากนี้การสมัครสมาชิกฟรี

"Z.com Research" จัดทำขึ้นโดย บริษัท GMO (จากนี้ไปจะเรียกว่า "บริษัท" )

ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์ "Z.com Research(https://research.z.com/)"(จากนี้ไปจะเรียกว่า "เว็บไซต์" )ซึ่งจัดทำโดยบริษัทGMO สมาชิกที่ลงทะเบียนเรียนร้อยแล้ว จะมีเป็นงานด้านการบริการต่างๆที่สนันสนุนและ ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของการเป็นสมาชิก อนึ่ง หนังสือสัญญามักจะถูกสมาชิกนำไปใช้ในทางอ้อมเนื่องจากเว็บไซต์ที่ไม่ใช่เว็บไซต์หนังสือเป็นการบริการทีครอบคลุมทั้งหมด

 

และหลักสำคัญของตัวสัญญาจะเกี่ยวกับงานที่ค้นคว้าวิจัยทางอินเตอร์เน็ตโดยบริษัทเป็นผู้ค้นคว้า บริษัทมีจุดประสงค์จะกำหนดเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ระหว่างบริษัทกับสมาชิกที่รับรองการลงทะเบียนแล้วเป็นสามชิกแล้ว โดยขึ้นอยู่กับการตัดสินของเมาตรา2

 

โครงการนี้ได้จัดทำเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการวิจัยการจัดการสำรวจโดยมีจุดประสงค์การจัดทำเพื่อลูกค้าของบริษัทด้านล่างเว็บไซต์กับแอพพลิเคชั่นเป็นการสำรวจสมาชิกโดยการตอบคำถามที่เหมาะสม หลังจากที่ได้คำตอบแล้วก็เอาคำตอยเหล่านั้นวาคิดวิเคราะห์ นำยอดคิดรวมมาจัดทำสถิติ โดยไม่มีการแสดงข้อมูลที่เป็นส่วนตัวสามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ นอกจากนี้「การสำรวจในหนังสือสัญญาเป็นเพียงแค่การตอบแบบสอบถามที่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

 

งานวิจัยทางอินเทอร์เน็ต ได้มีการมอบหมายให้บริษัท GMO เป็นผู้ดูแลในส่วนหนึ่ง

 

ทางบริษัทสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสัญญาได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบโดยผ่านทางวิธีของบริษัทและสมาชิกต้องยอมรับข้อเสนอดังกล่าว บริษัทมีขั้นตอนการตัดสินอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับ การกำหนด การเปลี่ยนแปลงหรือทุกๆครั้งที่มีการแก้ไขเกิดขึ้นต่อสมาชิก กฎข้อบังคับนี้ได้แจ้ให้ทราบอยู่ในส่วนหนึ่งของหนังสือสํญญาซึ้งสามชิกต้องปฎิบัติตามและยอมรับกฎดังกล่าวs

การลงทะเบียนเป็นสมาชิกจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ผู้สมัครหรือบุคคลในครอบครัวไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับประเภทธุรกิจบริษัทสำรวจการตลาดซื้อขาย ตัวแทนร้านโฆษณา ตลอดจนเกี่ยวกับการตลาด แต่หากทำการสมัครสมาชิกโดยทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ เมื่อผ่านการพิจารณาการยอมรับจากทางเราแล้วถือว่าการสมัครสมาชิกเป็นอันเสร็จสมบูรณ์

 

แต่เมื่อข้อมูลที่ใช้สมัครสมาชิกเกิดการรั่วไหล หรือการกรอกข้อมูลเป็นเท็จเกิดขึ้น หรือเป็นสิ่งที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม การสมัครสมาชิกจะไม่ได้รับการยืนยัน หรือแม้จะได้รับการยืนยันแล้วก็ตาม ก็จะทำการยกเลิกการเข้าเป็นสมาชิก การบริการนี้เป็นการมุ่งเน้นไปที่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต (Internet users) กล่าวคือ การลงทะเบียนสมัครสมาชิกจะต้องกระทำ 1 คน ต่อ 1 อีเมล นั่นเอง กรณีที่หนึ่งคนใช้หลายอีเมล หรือหนึ่งอีเมลใช้จำนวนคนหลายคนในการสมัคร สิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถลงทะเบียนได้ การสมัครสมาชิก ทั้งค่าลงทะเบียน ค่าสมาชิก จะไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

หลังจากที่ลงทะเบียนเรียนร้อยแล้วก็จะได้รับไอดีกับรหัสผ่านจากเจ้าหน้าที่ สำหรับใช้ในการตอบแบบสอบถาม แต่หากท่านใดเป็นสมาชิกทางอ้อมจากเว็บไซต์อื่นการได้รับไอดีกับรหัสผ่านอาจเป็นช่องทางอื่น

 

การใช้ไอดีกับรหัสผ่านและการดูแลรักษาเป็นความรับผิดชอบของเจ้าตัวทั้งหมด
การโอน ซื้อขาย หรือให้ยืม ไอดีกับรหัสผ่านการกระทำดังกล่าวถือเป็นเรื่องต้องห้าม ทางบริษัทจะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ
หากเกิดความเสียหายจากการมีบุคคลที่3มาใช้งานไอดีกับพาสเวิดถึงแม้จะไม่เจตนาก็ตาม

ไม่อนุญาตให้ยื่นเอกสารที่เป็นเท็จไม่ว่าจะเป็นความเท็จแบบไหนก็ตามที่เกี่ยวกับข้อมูลในการสมครสมาชิก

หลังจากที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกแล้ว ขั้นตอนในการต่อสัญญาที่กำหนดไว้สมาชิกจะต้องเป็นผู้ที่ดำเนินการตามขั้นตอนในเวลาที่กำหนด ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามเวลาที่กำหนดได้ คะแนนสะสมที่มีอยู่ก็จะหมดอายุโดยปริยาย

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียน(ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์)กรุณาแจ้งบริษัทโดยเร็วโดยทำตามขั้นตอนบนเว็บไซต์

อาจมีการนำข้อมูลลงทะเบียนสมาชิกไปใช้ในการทำข้อมูลสถิติอ้างอิงเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการการบริการ จะไม่กระทำการเปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้โดยไม่ขออนุญาตหลังจากที่ได้ทำการยกเลิกการเป็นสมาชิกแล้ว

(1) กรณีที่ถูกเรียกร้องซึ่งขึ้นอยู่กับกฎหมาย
(2) กรณีที่จำเป็นต้องดูแลทรัพย์สมบัติหรือร่างกาย ชีวิตนั้นการขอความยินยอมจากเจ้าตัวอาจสร้างความไม่สะดวกก็อาจเป็นไปได้
(3) กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับการพลักดันการเลี้ยงดูอบรมเด็ก หรือการพัฒนาสาธารณสุขนั้น การขอความยินยอมจากเจ้าตัวอาจสร้างความยุ่งยากก็อาจเป็นไปได้
(4) ในกรณีที่จะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานองค์กรบริการส่วนภูมิภาคเกี่ยวกับงานกฎหมายของผู้รับฝากแทน การขอความยินยอมจากเจ้าตัวอาจส่งผลให้เกิดอุปสรรค์ในการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
(5) ในกรณีที่บริษัทตัดสินการกระทำหรือการปฏิบัติที่ส่งผลให้สมาชิก สมาชิกท่านอื่นๆหรือบุคคลที่3เสียผลประโยชน์
(6) เงื่อนไขที่11 ที่ได้กำหนดไว้ว่า「รางวัลตอบแทนจากการตอบคำถาม」อาจมีการเปิดเผยข้อมูลให้ก(บริษัทขนส่ง)เพื่อส่งของรางวัลไปให้
ในกรณีนี้(6)ทางเราจะระมัดระวังอย่างมากในการให้ข้อมูลกับบุคคลที่3(บริษัทขนส่ง)นอกเหนือจากข้อมูลที่จำเป็นจะไม่มีการเปิดเผยใดๆทั้งสิ้น
 

บริษัทจะการใช้ข้อมูลของสมาชิกที่นอกเหนือจากจุดประสงค์ในการสำรวจและ การส่งของรางวัล「รางวัลตอบแทนจากการตอบคำถาม」แล้วจะไม่มีการใช้ข้อมูลใดๆ

อาจมีการใช้ข้อมูลบางส่วนที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้(อักษรตัวแรกของชื่อสกุล)โดยไม่บอกก่อนล่วงหน้า อาจมีความจำเป็นต้องขออนุญาตเจ้าตัวล่วงหน้าเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลส่วนตัว(การประกาสรายชื่อผู้ที่ได้รับรางรัล)

ทางบริษัทจะใช้ข้อมูลในแบบสอบถามคำนวนผลลัพธ์จัดทำรายการสถิติโดยจะตัดข้อมูลที่ระบุถึงตัวบุคคลได้ออกเสียก่อน ส่วนผลการตอบแบบสอบถามที่มีข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้จะไม่มีการนำมาใช้งาน

เพื่อเป็นการจัดการข้อมูล ดำรงรักษาผลการสำรวจทางบริษัทอาจมีการติดต่อปทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ไว้ในการลงทะเบียน ข้อมูลการลงทะเบียนทางอีเมล์หรือการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาในการลงทะเบียนก็เป็นได้

การใช้บริการของสมาชิก พฤติกรรมดังต่อไปนี้คือการกระทำที่ต้องห้าม

 

การนำข้อมูลบริษัทเกี่ยวกับการบริการหรือข้อมูลบุคคลที่3 ไปใช้นอกเหนือจุดประสงค์(ด้านล่าง「ข้อมูลสนับสนุน」)การนำคำตอบของแบบสอบถามไปทำเป็นผลงานการเขียนหรืองานประพันธ์เป็นต้น พฤติกรรมการสนันสนุนการลอกเลียนแบบ การซื้อขาย โดยไม่เกี่ยวว่าในหรือนอกเครือข่าย พฤติกรรมละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่3 หรือบริษัทอื่นๆ(สิทธิการสร้างผลงานการเขียน สิทธิในการสงวนที่จะไม่ให้ใครเอาไปใช้ สิทธิบัตร สอทธิความคิดสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ได้จริง สิทธิการออกแบบ สิทธิเครื่องหมายการค้าเป็นต้น)

 

พฤติกรรมการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ทรัพย์สินต่อบุคคลที่3 หรือบริษัทและสมาชิกคนอื่นๆ เช่น ทำให้รู้สึกเกิดความรำคาญ หมิ้นประมาท การข่มขู่ นินทาว่าร้าย พฤติกรรมที่ทำให้บุคคลที่2 หรือสมาชิกคนอื่นๆขาดผลประโยนช์หรือไม่มีผลกำไรเช่น การเข้าถึงข้อมูลแบบไม่ถูกต้อง การปลอมแปลงข้อมูล การปล่อยไวรัสเป็นต้น พฤติกรรมการส่งข้อมูลหรือแม้กระทั้งการป้อนข้อมูลที่ขัดกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือส่งผลเสีย

 

พฤติกรรมที่ขัดต่อกฏหมายเครื่อข่ายทั้งในและนอกประเทศและการละเมิดกฏระเบียบหรือมีความเสี่ยงในการละเมิดกฏหมายดังกล่าว

 

พฤติกรรมที่ละเมิดกฏหมายการเลือกตั้งหรือความเคลื่อนไหวทางการเมือง

 

พฤติกรรมความร่วมมือกับองค์กรหรือกับบุคคลอื่นและการแสดงชื่อองค์กรหรือชื่อบุคคลที่นอกจากตัวเราเอง

 

พฤติกรรมการแสวงหากำไรจากการบริการหนังสืออย่างไม่ถูกวิธีและการชักจูงเชื้อเชิญอื่นๆ การโฆษณาเชิงการพานิชย์ พฤติกรรมการทำธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัท พฤติกรรมที่ขัดต่อการดำเนินการบริหารการบริการหรือกิจการ

 

การตอบคำถามแบบไม่ถูกต้องหรือการกรอกข้อมูลการลงทะเบียนเป็นเท็จ หารลงทะเบียนสมาชิกซ้ำซ้อนของคนคนเดียวกันหรือ การใช้ไอดีกับรหัสผ่านไม่ถูกต้อง

 

และพฤติกรรมใดๆที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม

การที่สมาชิกส่งอีเมล์โดยมีข้อมูลสำคัญแต่ละอย่างบนเว็บไซต์นี้โดยตรงถึงบริษัทหรือ ทางวิธีการอื่นๆถือว่าสามารถทำได้

 

กรณีที่สมาชิกมีการส่งรับอีเมล์กับทางบริษัท จะใช้อีเมล์แอดเดรตอันเดียวกับที่ได้แจ้งไว้ในข้อมูลการลงทะเบียน

 

ถ้าเนื้อหาข้อมูลในการลงทะเบียนกับอีเมล์ที่ใช้แตกต่างกัน


ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นกับสมาชิกที่เกี่ยวข้องทางบริษัทจะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ

 

 

ถ้ามีการส่งข้อมูลด้วยวิธีการที่แตกต่างจากที่บริษัทกำหนด ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นกับสมาชิกที่เกี่ยวข้องทางบริษัทจะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ

 

เกี่ยวกับเนื้อหาที่เขียนในอีเมล์ที่ส่งไปทางบริษัทจะไม่มีส่วนรับผิดชอบ

 

อีเมล์ที่ทางบริษัทส่งไปหรืออีเมล์ที่ได้รับจากทางสมาชิก ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นหรือผลกำไรขาดทุนกับสมาชิกที่เกี่ยวข้องทางบริษัทจะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ

กรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิกถ้าปฎิบัติตามขั้นตอนที่กกำหนดไว้บนเว็บไซต์การยกเลิกการเป็นสมาชิกจะกระทำเมื่อใดก็ได้

 

ถ้าออกจากการเป็นสมาชิกบนเว็บไซตืแล้วแอพพลิเคชั่นหนังสือก็จะถูกยกเลิกโดเยอัตโนมัติแต่ว่าแม้แอพพลิเคชั่นจะถูกยกเลิกไปแล้วแต่การลงทะเบียนบนเว็บไซต์ก็ยังคงอยู่ แต่กรณีที่ไม่สามารถชำระบัญชีของคะแนนสะสมก่อนการออกจากการเป็นสมาชิกได้ ในเวลาเดียวกันนั้นคะแนนสะสมของสมาชิกที่เกี่ยวข้องก็จะศูนย์เปล่าและบริษัทจะไม่มีการอนุญาตให้สอบถามใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับการชำระบัญชีนับตั้งแต่วันที่ออกจากการเป็นสมาชิก

 

ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถอีเมล์ถึงสมาชิกได้ภายใน 3วัน (กรณีที่ไม่สามารถส่งอีเมล์ได้) ทางบริษัทสามารถดำเนินการตามขั้นตอนการยกเลิกการเป็นสามชิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 

ในกรณีที่สมาชิกละเมิดหัวข้อสัญญา ทางบริษัทสามารถดำเนินการตามขั้นตอนการยกเลิกการเป็นสามชิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

กรณีที่สมาชิกมีพฤติกรรมละเมิดข้อกำหนดต่างๆหรือละเมิดสัญญาหรือมีพฤติกรรมละเมิดกฎหมาย หรือส่งผลเสียต่อบุคคลที่3 ทางบริษัทสามารถเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทางบริษัทกับสมาชิกที่เกี่ยวข้องได้

สมาชิกต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่เข้าข่ายดังต่อไปนี้

- กรุณาอย่าตอบคำถามโดยบิดเบือนความเป็นจริง
- ต้องรักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลหรือผลงานการเขียนในเนื้อหาของแบบสอบถามที่รับทราบมาจากการตอบแบบสอบถามบนเว็บไซต์
* การรักษาความลับคือการไม่เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลที3 หรือไม่ทำความลับรั่วไหล การไม่นำไปปรับใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ(ข้อมูลที่อยู่บนโฮมเพจและบอร์ด)หรือการนำไปปรับใช้เพื่อจุดมุงหมายใดๆก็ตาม
* การรักษาความลับของสมาชิก หลังจากที่ได้ออกจากเป็นสมาชิกเรีบยร้อยแล้วการกระทำการโยกย้ายใดๆเช่นการลบการลงทะเบียนสมาชิกออกจะไม่เป็นผล
- กรุณาตอบคำถามที่เกี่ยวกับยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมล์และทางโทรศัพท์จากบริษัท

ในกรณีการกระทำที่เข้าข่ายตามหัวข้อด้านล่างดังต่อไปนี้ ทางบริษัทสามารถตัดสิทธิการเป็นสมาชิกได้โดยมีหรือไม่มีความยินยอมจากสมาชิกก็ตาม

- กรณีกระทำพฤติกรรมต้องห้ามในมาตรา 5
- กรณีไม่กระทำตามหน้าที่ในมาตรา 9
- กรณีละเมิดข้อกำหนดต่างๆในสัญญาหรืออื่นๆ
กรณีที่มีการตัดสิทธิของการเป็นสมาชิก คือการตัดสิทธิทั้งหมดที่สมาชิกที่เกี่ยวข้องถือครอบครองอยู่ทั้งเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น เมื่อถึงกรณีดังกล่าวจะไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการตัดสิทธิ

ทางบริษัทจะมอบคะแนนสะสมที่กำหนดให้ป็นของรางวัลตอบแทนสำหรับการตอบคำถามแบบสอบถามกับสมาชิก

ทุกครั้งที่มีการสำรวจทางบริษัทจะเป็นผู้กำหนดคะแนนละกลุ่มเป้าหมาย

คะแนนที่ได้รับเป็นรงวัลตอบแทนสามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือเรทเงินตามทีบริษัทกำหนดไก้ได้

วิธีแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด

โอนเงินผ่าน Paypal

(วิธีการแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำความเข้าใจ)

**การโอนเงินผ่านPaypal มีหลักเกณฑ์ทั่วไปคือจะต้องมีอีเมล์ที่ลงทะเบียนกับPaypal กรณีชื่อในการลงทะเบียนสมาชิกในการใช้บริการแต่ละอันกับชื่อที่ใช้ลงทะเบียนกับเว็บไซต์ไม่ตรงกันไม่ว่าอันไหนก็ตาม ทางเราไม่สามารถรับเรื่องการยื่นสมัครแลกเปลี่ยนคะแนนได้โปรดระมัดระวัง

กระบวนการโอนเงิน จะดำเนินการถายในปลายเดือนถัดไปของวันที่ยื่นสมัครแลกเปลี่ยนคะแนน

กรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบการโอนเงินได้แม้ว่าจะเลยกำหนดเวลาที่กำหนดไว้คือปลายเดือนของเดือนถัดไปในวันที่ยื่นคำร้อง กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที

กรณีเกิดข้อบกพร่องกับข้อมูลที่ได้มาจากสมาชิก

ก็ไม่สามารถโอนเงินผ่านPaypalได้ รวมทั้งบริษัทไม่สามารถจัดการแก้ไขปัญหา การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องได้ โดยทั่วไปแล้วจะไม่สามารถโอนเงินได้อีกครั้ง

เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจะมีการส่งเมล์ไปตรวจสอบกับสถานที่โอนเงินภายในปลายเดือนของเดือนถัดไปที่ทำการยื่นคำร้อง แม้ว่าสาเหตุความบกพร่องเกิดจากการโอนเงินก็ตามแต่ถ้าเวลาในการยื่นคำร้องเกิน120วันผู้ยื่นคำร้องอาจต้องสูญเสียสิทธิในการแลกรางวัลเป็นเงินสดและคะแนนที่เข้าข่ายดังกล่าวก็จะหมดอายุความโดยปริยาย

อนึ่ง คะแนนที่ไม่ได้ทำการแลกเปลี่ยนก็ยังคงสภาพไว้เหมือนเดิมไม่หมดอายุความ หลังจากที่มีการสูญเสียคะแนนไปแล้วทางบริษัทจะไม่อนุญาตให้สอบถามข้อมูลใดๆทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับคะแนนที่สูยเสียไป โปรดทำความเข้าใจ

ลิขสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเนื้อหาในการตอบคำถามที่จัดทำโดยสมาชิกกับการสำรวจที่มีพื้นฐานข้อมูลจากโครงการนี้ จะถูกโอนสิทธิให้กับบริษัททั้งหมด และบริษัทสามารถจัดการแก้ไขหรือเรีบยเรียงเนื้อหาได้อย่างอิสระ อนึ่ง สมาชิกจะไม่ใช้สิทธิส่วนบุคคลของผู้จัดทำที่ครอบคลุมถึงสิทธิความเป็นเจ้าของกับบริษัทหรือกับบุคคลที่3

บริษัทหรือผู้เข้าชมสามารถนำผลการตอบคำถามของสมาชิกที่มีการสำรวจมาจากพื้นฐานธุรกิจหนังสือมาจัดการเกี่ยวกับสถิติตัวเลขได้โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าตัวได้แต่จะไม่ระบุข้อมูลที่อาจระบุถึงตัวบุคคลได้ การจัดการข้อมูลการลงทะเบียนถูกกำหนดไว้ในมาตรา 4

บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของธุรกิจส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดได้ตลอดเวลาทุกเมื่อโดยไม่ต้องมีความยินยอมจากสมาชิก หรือกรณียกเลิกสัญญากลางคันหรือหยุดชะงักชั่วคราวในช่วงเวลาหนึ่งของธุรกิจทังหมดหรือส่วนหนึ่งก็ตาม

กรณีเกิดความเสียหายหรือผลกำไรขาดทุนเกิดขึ้นกับสมาชิกเนื่องจากการยกเลิกสัญญากลางคันหรือการหยุดชะงักชัวคราวหรือการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาตามหัวข้อข้างบน ทางบริษัทจะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆและไม่มีการชดเชยค่าเสียหาย

บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆที่เกิดจากการบริการของบุคคลที่ให้การสนันสนุนเกี่ยวกับข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการบริการ สมาชิกและสมาชิกด้วยกัน และการแตกแยกที่เกิดขึ้นระหว่าสมาชิกกับบุคคลที่3

ทางบริษัทจะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ความขัดข้อง การดูแลรักษาหรือสิ่งอื่นๆที่ต้องดูแล เนื่องมาจากการยกเลิกสัญญากลางคันทำให้เกิดการเลื่อนกำหนดเวลา การหยุดชะงักของการบรอการ แม้ผลที่เกิดขึ้นได้สร้างความเสียหายให้กับสมาชิกก็ตาม

บริษัทจะได้รับการยกเว้นภาระหนี้สินส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดหากข้อมูลที่มีการลงทะเบียนผ่านทางบริการโดยสมาชิกเกิดการสูญหายโดยสันนิษฐานว่าเป็นความรับผิดชอบของบริษัทก็ตาม

(บทบัญญัติเพิ่มเติม)ประกาศ : 1 ตุลาคม 2016